SARIKAMIŞ TANITMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
14 Ağustos 2019

Demeğimizin 8. olağan genel kurul toplantısı 14/09/2019 tarihinde saat 14,30.da Altınpark Mahallesi Altınpark Cd.no:27-1 ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanam
SARIKAMIŞ TANITMA ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Demeğimizin 8. olağan genel kurul toplantısı 14/09/2019 tarihinde saat 14,30.da Altınpark Mahallesi Altınpark Cd.no:27-1 ANKARA  adresinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 21/09/2019 tarihinde ayni gündemle, ayni yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Toplantı yeri: Kars-Ardahan-Iğdır Kültür evi


Adres: Altınpark Mahallesi Altınpark Caddesi no:27/1 Altındağ-ANKARA


Genel kurul gündemi


1) Açılış.

2) Başkanlık divanının teşekkülü.

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.

5) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.

6) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) ve derneği bağlı olduğu federasyonda temsil edecek asil ve yedek üyelerinin seçimi.

8) Dilek ve temenniler.

9) Kapanış.

 

Yorumlar


Sarıkmışlı Olmak Ayrıcalıktır